предходно събитие

Международна конференция "Деинституционализация на деца и възрастни с умствени увреждания"

17.07.2012 - 18.07.2012

Хотел Принцес, София
клиент: Национална мрежа за децата

Домакин на конференцията бе Националната мрежа за децата.

Участваха представители на 15 европейски и азиатски държави. Като част от програмата на конференцията бе посещението на четири обекта, представящи опита на България по отношение на деинституционализацията на домовете за деца:
Фондация „Сийдър” – Кюстендил http://www.cedarfoundation.org/en/
Общество за всички – Дълбок Дол http://societyforall.infocom.bg/en/index.htm
Фондация “Човеколюбие” – Пазарджик http://www.chovekolubie.org/new/web/index_us.html
Глобална инициатива в психиатрията – София
Фондация „Сийдър” като член на НМД представи книга и филм свързани с опита и в закриването на ДДУИ - с. Горна Козница.

До 2014 година ще бъдат изградени 149 центъра от семеен тип за деца с увреждания, които в момента живеят в институции.
85 общини в България са изявили желание на територията им да бъдат изградени социалните центрове. До две години трябва да бъдат закрити и 26-те дома. В някои от общините вече стартираха процедурите за възлагане на изпълнител за самите строителни дейности. Това, което предстои от тук нататък е обучение на персонала за извеждането на децата.

3
4
5
6
1

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития

1

Jane Snaith
Jane Snaith
23. 07. 2012

Dear CIM-team,

Thank you for great organizational work - we felt ourselves safe, both in knowledge of the schedule, smooth daily plans and information always available.

Wishing you success in future challenges!
Jane Snaith
ESTONIA

Commenting is not available in this weblog entry.