предходно събитие

Национална медийна среща: Медии, многообразие и расизъм в спорта

21.09.2012 - 22.09.2012

Хотел Даунтаун, София
клиент: Съюз на българските журналисти

Чрез ползваните източници, избраните субекти и отношението им към тях, медиите влияят на дневния ред (за какво да се мисли) и публичната представа (как да се мисли) на съвременния дебат. По тази причина, Съветът на Европа придава съществено значение на наистина включващата информация (в която всеки да може да участва като свидетел, участник, продуцент и т.н.) за социалната сплотеност и демократичното участие.

MARS – „Медиите срещу расизма в спорта”, съвместна програма на ЕС/Съвета на Европа, се фокусира, макар и не единствено, върху спорта, защото той е важна сфера за изграждане на социална сплотеност както и основен инвестиционен сектор на медийната индустрия.

На основата на стандарти, установени от различни институции на Съвета на Европа за медиен плурализъм, за изразяване на разнообразието и за недискриминация, както и на резултатите от антидискриминационната кампания на Съвета на Европа от 2008-10 г., MARS има за цел да определи недискриминацията и изразяването на многообразието като текущ приоритет на медийното отразяване.

За повече информация:
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/mars/Source/Documents/National/Bulgaria/Presentation_en.pdf

3
4
5
6
1

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития

 


Благодаря Ви за коментара!
Ще бъде публикуван след одобрение от администратор.