предходно събитие

Национална среща на тема „Програми за гражданско образование и финансова грамотност, в контекста на ЗПУО и директивите за образование на ЕС

12.05.2017 -

хотел Рила, гр. София
клиент: Асоциация ИНТЕГРА

На 12 май 2017 г. в хотел Рила се проведе национална среща, организирана от Асоциация ИНТЕГРА - гр. Бургас, с международни представители от AFLATOUN /Холандия/.
На срещата бяха обсъдени важни теми относно гражданското образование и финансовото знание на младежи и ученици, както и бе обемен опит с добри практики от други български организации и представители на Р Македония. Важна част в програмата бе и участието на представител от Министерството на образованието и науката, който презентира основни точки в нормативната уредба.


 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития

 


Благодаря Ви за коментара!
Ще бъде публикуван след одобрение от администратор.