предходно събитие

Втори етап на национално пилотно състезание "Знания за Европа"

24.11.2012 - 25.11.2012

София
клиент: Софийски университет "Климент Охридски", Катедра Европеистика

Националното състезание “Знания за Европа” предоставя възможност за изява на учениците със задълбочен интерес към обединена Европа, насърчава ги да изучават и осмислят европейската интеграция и мястото на България в нея.
Конкурсът се организира от катедра “Европеистика” на Софийския университет “Св. Климент Охридски” в партньорство с Националната асоциация на българските европейски клубове в рамките на проект по програмата на Европейския съюз “Учене през целия живот”, подпрограма “Жан Моне” – дейност “Европа в училище”.
Състезанието се провежда със съдействието на Министерството на образованието, младежта и науката.

Награди
Учениците, класирани на първо, второ и трето място, получават за награда посещение в европейските институции в Брюксел, осигурена от Представителството на Европейската комисия в България и/или от Европейския парламент.
Организаторите ще наградят с предметни награди и индивидуални грамоти класираните от първо до пето място и със сертификати за участие и предметни награди всички участници във втория етап на състезанието.
Участниците в пилотното националното състезание, които завършват средно образование през учебната 2012-2013 г. и са класирани на първите три места, с решение на СУ “Св.Климент Охридски” получават отлични оценки и участват в класирането за студенти в специалност “Европеистика” в СУ.

Изисквания и кандидатстване
За участие се допускат ученици от девети до дванадесети клас през учебната 2012-2013 г.

Състезанието се провежда в два кръга:
- Първи кръг: Есе на тема “Какво означава да си гражданин на Европейския съюз?”
Eсетата трябва да са самостоятелно подготвени на български език с обем до 2500 думи. Те следва да отразяват знанията на ученика за Европа, както и уменията му за самостоятелен анализ.
Всеки участник в конкурса трябва да посочи трите си имена, възраст и адрес, клас и име на учебното заведение, електронна поща, телефон за обратна връзка.

- Втори кръг:
Допуснатите участници до втория кръг ще бъдат информирани за точната дата на провеждане на втория кръг през месец ноември 2012г. Той се провежда в два етапа - писмен и устен.
Писмен етап
Класираните за втория кръг решават писмен тест в съответствие с регламента на състезанието. Примерни тестове за самоподготовка по “Знания за Европа” са качени на интернет страницата на проекта “Да учим Европа чрез дейност”.
Устен етап
Всички участници във втория кръг се допускат до устния етап - защита на теза по една от предварително определените теми и събеседване с комисията. Темите се изпращат предварително на класиралите се за втория кръг на състезанието.

За участниците в пилотното националното състезание, които завършват средно образование през учебната 2012-2013 г. и които желаят да участват с получените оценки в класирането за студенти в бакалавърската програма по “Европеистика” в СУ “Св. Климент Охридски” вторият етап ще включва и езиков компонент на английски, френски, немски или испански език.

http://bg-eu.eu/index.php/2012-09-25-08-35-52

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.