предходно събитие

Нови тенденции за съхранение и конверсия на енергия от ВЕИ - от материали до системи

26.11.2017 - 28.11.2017

гр. Хисаря
клиент: ИЕЕС, БАН

Н А У Ч Е Н  С Е М И Н А Р

26 - 28 ноемри 2017г., гр. Хисаря, България
Организиран с финансовата подкрепа на
Фонд „Научни изследвания” по Договор № ДФНИ Е 02/3 от 12.12.2014г. по проект „Изследване механизмите на проводимост и обратимост в иновативен дизайн на твърдооксидни горивни клетки /ИМООД/“
Съорганизатори
Институт по катализ -  БАН
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития

 


Благодаря Ви за коментара!
Ще бъде публикуван след одобрение от администратор.