предходно събитие

Обучение по програма «Укрепване на капацитета на млекопроизводителите и млекопреработвателите»

29.05.2013 - 31.05.2013

Трън
клиент: Фондация Д-р Стамен Григоров

Обучението е по Програмата за Трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия по Инструмента за предприсъединителна  помощ  -  втора покана, бюджетна линия № 2007СВ161РО006-2011-2-208 «Укрепване на капацитета на млекопроизводителите и млекопреработвателите».

Събитието е част от проекта ECO MILK, насочен към стимулиране на добрите съседски отношения, икономическите, социални и културни връзки и регионалния просперитет на граничната зона, чрез установяване на взаимо-изгодно сътрудничество и бизнес партньорства между българските и сръбските млекопроизводители и млекопреработватели и промоция на техните продукти.

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.