предходно събитие

Обучение на екипа на АСП и представители на екипите за администриране на проект "И аз имам семейство" в общините-партньори

20.01.2012 - 20.01.2012

София, хотел Дедеман Принцес
клиент: Министерство на труда и социалната политика и Агенция Социално Подпомагане

82 общини са включени в проектa за приемната грижа „И аз имам семейство”, който се реализира в изпълнение на стратегията на правителството „Визия за деинституционализацията на децата в Република България” и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Приоритет при реализацията на проекта е помощта за бебета и деца до 3 години, настанени в специализирани институции, и децата с увреждания. В националната стратегия за деинституционализация се предвиждат промени в законодателството за забрана на настаняването на бебета и деца от 0 до 3 години в специализирани институции.
Стойността на „И аз имам семейство” е близо 15 милиона лева, а изпълнението му се администрира от Агенцията за социално подпомагане. В проекта е заложено прилагането на нов модел на доброволна, професионална и заместваща приемна грижа. Акцентира се върху развитие на услугата на общинско ниво, като кметовете на общините ще могат да сформират екипи от социални работници, които да работят пряко с приемните семейства.
Заложените цели по проекта са настаняване на 600 деца в приемни семейства, увеличение на приемните семейства с 500, а срокът за изпълнение е две години.

3
4
1

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.