предходно събитие

Обучение на конкретни бенефициенти по приоритетна ос 6 на ОП "Развитие на човешките ресурси"

11.10.2011 - 12.10.2011

София, хотел Дедеман Принцес
клиент: Министерство на труда и социалната политика

Обучението ще бъде по приоритетна ос 6 - “Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравните услуги. 
Основната цел е подобряване на ефективността на институционалните системи в сферата на пазара на труда, условията на труд, социалните и здравните услуги.

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.