предходно събитие

Обучение на тема "Предизвикателствата на новите промени в Закона за обществените поръчки в сила от 26.02.2012 г."

03.04.2012 - 06.04.2012

София, хотел Дедеман Принцес
клиент: Министерство на труда и социалната политика

Обучението е насочено към екипите на конкретните бенефициенти на Приоритетни оси 1,2,3,4,5,6 и 8 на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и Главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти”, МТСП, които са пряко засегнати от измененията и допълненията в Закона за обществените поръчки в сила от 26.02.2012 г.

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.