предходно събитие

Обучение на СУ по Програми за подкрепа развитието на докторанти, млади учени и постдокторанти и развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование

19.11.2013 - 24.11.2013

Банско
клиент: Факултет педагогика на СУ

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития

 


Благодаря Ви за коментара!
Ще бъде публикуван след одобрение от администратор.