предходно събитие

Обучително-информационни семинари за мултиплициране на опита от курса по сенсибилизация и обучение на водещи на клубове

26.03.2012 - 20.04.2012

България
клиент: Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм

Семинарите са по проект “Създаване на Консултативен център за зависими лица в лечение и техните семейства като средство за справяне със социалното изключване”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.

Семинарите се проведоха из страната както следва:
- 26 - 27 март - Пловдив, хотел Дедеман Тримонциум Принцес;
- 4 април - Плевен, хотел Ростов;
- 5 април - Русе, хотел Космополитън;
- 6 април - Варна, хотел Одесос;
- 19 април - Благоевград, хотел Кристо;
- 20 април - Банско, хотел Лъки.

По време на семинара в Пловдив бяха дискутирани практическите насоки за създаване на Клуб по метода на проф. Худолин. Обсъдиха се принципите, правилата и организацията на Клуба, както и общите насоки за работата на Клуба и споделяне на опита.

Семинарът приключи с дискусия за приложението на мотивационно интервюиране при лица, търсещи лечение за проблеми, свързани с употреба на алкохол.

3
4
1

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.