предходно събитие

DGINS конференция “Измерване на прогреса, благосъстоянието и устойчивото развитие”

29.09.2010 - 01.10.2010

София, резиденция Бояна
клиент: Национален статистически институт

DGINS (Directors General of the National Statistical Institutes) конференциите са най-важният форум в Европейския съюз за обсъждане въпросите относно бъдещото развитие на Европейската статистическа система.
Конференциите се провеждат веднъж годишно в една от страните членки с цел дискутиране на теми, свързани със статистическите програми и актуални стратегии в статистиката. Ръководителят на Националния статистически институт, който е домакин на конференцията е неин председател.
Първата DGINS конференция е проведена през 1953 година в Люксембург.
Първото DGINS обсъждане на многогодишна статистическа програма е проведено през 1971 година в Рим.
Първата статистическа програма (1976-78) е предложена на DGINS от Евростат през 1973 година.

Новият указ на DGINS конференията е приет от SPC (Statistical process control) на 22 ноември 2000 година и той определя настоящите цели, задачи и функции на конференцията.

Според този документ, това са:
- организиране и провеждане на статистическа работа в рамките на ESS( Eвропейското социално изследване),
- идентифициране и дискутиране на бъдещи статистически цели в стратегически контекст,
- реализиране на съществуващи приоритетни цели, които не са реализирани до момента,
- презентиране на статистическата система на страната-домакин.

Темите на DGINS конференциите през последните няколко години са както следва:

 2010 София, Измерване на прогреса, благосъстоянието и устойчивото развитие
 2009 Малта, Миграцията – статистически тенденции
 2008 Вилнюс, Намаляване на административните тежести чрез официална статистика
 2007 Будапеща, Отговорът на ESS на глобализацията –  правим ли достатъчно?
 2006 Краков, Как да накараме системата да работи
 2005 Копенхаген, Предизвикателството на комуникативната статистика
 2004 Париж, Краткосрочни показатели за приоритетна оценка, качество, проверка и своевременност
 2003 Атина, Социални статистики в разширяващия се Европейски съюз
 2002 Палермо, Бъдещето на Европейската статистическа система
 2001 Мадрид, Стратегическо планиране в процеса на разширяване
 2000 Порто, Информация и знания – ролята на статистиката
 1999 Хага, Статистиката, предизвикателство към бъдещето
 1998 Стокхолм, Качествена работа и качествена сигурност в статистиката

http://dgins-sofia2010.eu

3
4
5
6
7
8
1

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития

1

НСИ
НСИ
08. 11. 2010

Радваме се, че във Ваше лице имахме компетентен и коректен партньор.
Използваме случая да пожелаем на Международни прояви да продължи да работи със същия дух, енергия и професионализъм.

Commenting is not available in this weblog entry.