предходно събитие

Заключителна конференция по проект "Въвеждане на природосъобразни земеделски практики в зоните от НАТУРА 2000"

29.07.2010 - 29.07.2010

София, хотел Дедеман Принцес
клиент: Информационен и учебен център по екология (ИУЦЕ)

Водеща организация по проекта:

Centre for Development Innovation, Wageningen University - Холандия

Партньори по проекта:

- Сдружение за дива природа „Балкани“
- Българска фондация “Биоразнообразие”
- Информационен и учебен център по екология
- WWF България
- Orbicon Natura, Дания
- DLG, Холандия

Лектори:

- H. Zingstra, Centre for Development Innovation
- А. Ковачев, СДП Балкани
- Ю. Григорова, WWF България
- В. Василев, БФ Биоразнообразие
- М. Дикова, БДЗП
- Dr. D. Znaor, Avalon

По време на конференцията бяха представени мерките по НАТУРА 2000 за фермери и методите за калкулация на компенсаторни плащания. Резултат от проекта “Въвеждане на природосъобразни земеделски практики в зоните от НАТУРА 2000” е разработения пакет от управленски инструменти, отнасящи се до няколко полуестествени местообитания по НАТУРА 2000, основавайки се на националната агро-екологична програма.
Продукт от работата на екипа по проекта е Ръководство за природосъобразно фермерство в Натура 2000 места - ръководство за фермерите при кандидатстване за компенсаторни, агро–екологични плащания. 
Бяха обсъдени финалните резултати по проекта и се презентираха 2 нови проекта - “Birth Life” и “Thracian Gold”.

Проектът бе финансиран от Министерството на селското стопанство, природата и качеството на храните на Кралство Нидерландия.
Присътваха представители от Министерство на земеделието и храните и Министерството на околната среда и водите, както и официални гости от посолството на Холандия.

http://www.ceie.org

3
4
5
6
1

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития

1

Тодор Карабельов
Тодор Карабельов
30. 07. 2010

Радвам се, че взех участие в конференцията. Oт изключителна полза бе за мен всичко представено в проекта.

2

Камелия Джанабетска
Камелия Джанабетска
30. 07. 2010

Отлично организирана конференция с участието на всички заинтересовани страни, която недвусмислено показа успеха и приносния характер на съвместната работа по един значим международен проект, финансиран от програма “Матра” на Холандското правителство. Проектът има съществена практико-приложна роля за развитие на екологосъобразното земеделие в защитените зони от Натура 2000 в България и тяхното устойчиво ползване, базирано на холандския опит. Той е стъпка напред в подпомагането на публичните власти и земеделските стопани за прилагане на нормативите и мерките в тази сфера, регламентирани от ЕС и българското правителство. Специални поздравления на Милена Димитрова за усилията, упоритостта и добрите резултати. Радвам се, че имам възможността да работя с нея, експертния екип и организациите - партньори на Информационния и учебен център по екология.

Commenting is not available in this weblog entry.