предходно събитие

Балкански консултативен семинар

28.11.2002 - 30.11.2002

София, хотел Рила
клиент: Национален институт по образование и ЮНЕСКО

Представители на министерства и институти по образование, на университети и експерти от комисиите към ЮНЕСКО в 15 страни от Централна и Югоизточна Европа участваха в Балкански консултативен семинар по образованието в София.
Тридневният семинар е във връзка с разработването на националните планове за действие по образование за всички (2002-2015 г.), които се изготвят по препоръка на световната конференция от Дакар 2000 г. на движението “Образование за всички”. Участниците в семинара обмениха информация, образователни политики и стратегии по образование, имаха и възмножност за консултации със специалисти от ЮНЕСКО.

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.