предходно събитие

Международна научна конференция „Горското стопанство – мост към бъдещето"

13.05.2010 - 15.05.2010

София, парк-хотел Москва
клиент: Факултет по горско стопанство към Лесотехнически университет София

Лесотехническият университет (ЛТУ) и Факултетът по Горско стопанство (ФГС) организираха на 13 и 14 май 2010 г. в Парк-хотел Москва, София, международна научна конференция “Forestry: Bridge to the Future” /”Горското стопанство – мост към бъдещето”/, посветена на 85 години висше лесовъдско образование в България.
Откриването бе на 13 май 2010 г. от 09:00 ч. в зала „Москва”, като работен език бе английският.

Обсъдиха се критично важни за оцеляването и качеството на живот на съвременния човек теми като:
- горска биология и екология;
- лесовъдски системи и технологии, дърводобив и дървообработване;
- горско планиране, мениджмънт и промени в климата;
- законови разпоредби, икономика и услуги в горското стопанство.

Пленарни доклади по ключови съвременни проблеми на горското стопанство представиха световноизвестни специалисти от ранга на:
• Проф. Хайнрих Спикер – Университет във Фрайбург, Германия;
• Д-р Герт-Ян Набурс – Център за екосистемни изследвания към Европейски горски институт, Финландия;
• Проф. Манфред Лексер – Университет BOKU, Виена, Австрия;
• Д-р Джеймс Джонсън – Орегонски университет, САЩ.

Основни акценти в докладите бяха върху теми, които засягат пряко всеки един от нас: европейските гори под въздействие на климатичните промени, управление на горите за адаптирането им към изменението на климата, многостранното значение на горското стопанство, възможности за производство на ценна дървесина.

Основни цели на конференцията са да се даде възможност на учени от България и чужбина да представят  своята изследователска дейност, да се установят контакти за осъществяване на съвместни проекти, обмяна на опит в областта на висшето лесотехническо образование, както и за среща на специалисти от науката и бизнеса.

На конференцията присъстваха зам. министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов, представители на сродни университетски и факултетни ръководства от Европа и САЩ, на Изпълнителна агенция по горите, на други заинтересовани институции /Институт за гората - БАН, Институт по зоология – БАН, Изпълнителна агенция по околна среда, Съвместен геномен център, Агробиоинститут/ и организации /Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост, Булпрофор, Асоциация на горските фирми в България, Национално сдружение на недържавните горовладелци “Горовладелец”/.

Гости на конференцията бяха представители на университетски и факултетни ръководства от Мадрид, Москва, Брашов, Белград, Скопие и др.
Общият брой на делегати бе около 160 от 28 страни. В двете основни зали на Парк-хотел Москва бяха представени 103 доклада и 64 постера.

http://ltu.jlsoft.eu/

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития

1

Evija
Evija
19. 05. 2010

Great organized conference!

2

Dr Sasa Pekeč
Dr Sasa Pekeč
19. 05. 2010

Thanks! The International conference in Sofia was excellent.

3

Amélia Palma
Amélia Palma
19. 05. 2010

Много ми беше приятно и вълнуващо да участвам в тази конференция, тъй като завърших преди “няколко” години в Лесотехническия университет, София. Поздравления за организацията! Поздрави от Португалия!

It was very pleasant and exciting for me to participate in that conference - I graduated at the University of Forestry in Sofia “a few” years ago. Congratulations for the well-organized conference! Greetings from Portugal!

4

Mohammed Hamed
Mohammed Hamed
19. 05. 2010

It was really well organized and hopefully we meet in another international conference.

5

акад. В. Големански
акад. В. Големански
20. 05. 2010

Като участник в конференцията изразявам поздравления и благодарност за високата ви професионалност за организацията и протичането на нашата научна конференция. Положителни отзиви изразиха и много от участващите чужденци в конференцията. Участвал съм в много подобни международни научни форуми и считам, че вашата фирма работи наистина на високо европейско ниво. Пожелавам ви успехи!
акад. В. Големански
Институт по зоология - БАН

6

Милко Милев
Милко Милев
20. 05. 2010

Като основен организатор на Международната научна конференция “Горското стопанство – мост към бъдещето”, изказвам своята сърдечна благодарност към екипа на CIM – Международни прояви ООД. Наистина положихме много усилия по подготовката на научната програма за Конференцията, но без високия професионализъм и коректност на Президента Цветана Панкова и служителите на CIM, тя не би имала това високо ниво, признавано от участниците. Благодаря Ви за решаващия принос, та 85-годишнината на висшето лесовъдско образование в България да остане като запомнящо се събитие. Благодаря Ви за възможността да бъдат достойно представени Лесотехническия университет и Факултета по Горско стопанство пред нашата и международната лесовъдска общност. Проведеният форум затвърди самочувствието у нас и нашите студенти, че сме отдадени на една прекрасна кауза – Българската гора и природа, че успяваме да бъдем адекватни партньори на водещите в горското стопанство европейски страни, а удовлетворението ни за усилията които полагаме е пълно.

доц. д-р Милко Милев
Декан на Факултет “Горско стопанство”
при Лесотехнически университет – София

7

Yahia Omar Dam
Yahia Omar Dam
22. 05. 2010

It was well-organised conference and I do hope the best to the University of Forestry and all colleagues over there.

8

Jan-Erik Nylund
Jan-Erik Nylund
24. 05. 2010

Well organised, fine social events. But time would have been saved with common lunch, even if a very simple one (hotdog/sandwich/hamburger style).

9

Nadezda Torlopova
Nadezda Torlopova
24. 05. 2010

Many warm Thanks Scientific and Organising Committees for perfect and efficient holding of International Conference on the high level. Kind greeting, beautiful nature!
Nadezda Torlopova, Tatiana Pristova, Institute of Biology Komi SC UrD RAS, Syktyvkar, Russia

10

Maymoona Ahmed Eisa
Maymoona Ahmed Eisa
27. 05. 2010

The conference is a rich one in term of topics and oriented or globalized with participation from different countries. Well organized. A hot hospitality. People are lovely, i never forget enjoying the International conference Forestry: Bridge to the Future.

11

Jerzy Lesinski
Jerzy Lesinski
03. 06. 2010

Everything was just great but weather conditions. You should order a very nice, sunny Bulgarian weather in advance.

Frankly speaking I have met a number of nice and friendly colleagues from many countries, numerous bright scientists, and have learned a lot about your nature. I do really appreciate having an opportunity to attend the Conference and to stay a few days in Sofia. And last but not least, I do appreciate very much your hospitality.

Commenting is not available in this weblog entry.