предходно събитие

12-та среща на Борда по водоснабдяване и канализация към ООН и Регионална министерска конференция "Водоснабдяване и канализация в малките провинциални селища в Черноморския регион"

26.05.2009 - 28.05.2009

София, хотел Шератон
клиент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

12-тата среща на Борда по водоснабдяване и канализация към ООН (UNSGAB) се проведе в периода 26 - 28 май 2009 г. в София.
Паралелно се проведе и Регионална министерска конференция “Водоснабдяване и канализация в малките провинциални селища в Черноморския регион” на 27 май.
Българското правителство беше домакин на двете събития, проведени в хотел Шератон. Членовете на UNSGAB дискутираха на работна вечеря бъдещата роля и стратегия на Борда.
По време на регионалната среща на министрите беше приета Декларация по водоснабдяване и канализация в малките провинциални селища в Черноморския регион. Сформираха се работни групи към UNSGAB по водоснабдяването, по водите и водните бедствия, по мениджмънт на водните ресурси, по мониторинг и финансиране, които обсъдиха поотделно и заедно основните проблеми, тенденции и перспективи. Последният ден бе изготвен доклад от всички сформирани работни групи на база интензивните дискусии.
На закриването на конференцията проф. Йордан Узунов изказа благодарности на членовете, посетили България за конференцията. От своя страна делегатите дадоха висока оценка към българското правителство за отличната организация и любезното домакинство.

3
1

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.