предходно събитие

Семинар "Образование в демократично гражданство"

26.02.2010 - 27.02.2010

София, хотел Рила
клиент: Фондация "Партньори България"

Запознаване с постиженията на програмата на Съвета на Европа „Образование в демократично гражданство” 2006-2009.
Презентиране на следваща фаза на програмата 2010 – 2014 г. „Образование в демокрация и права на човека във и извън училище чрез учене през целия живот.”
Презентиране на пакет от материали за образование в демократично гражданство и образование по права на човека.
Запознаване със съществуващи добри практики в страната и чужбина.
Изследване на мрежата и структурите на подкрепа на образованието в демократично гражданство и формулиране на препоръки за подобрение на подкрепата на училищата и на работата на учителите.

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.