предходно събитие

Шесто редовно заседание на Комитета по наблюдение на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР)

18.05.2010 - 19.05.2010

Сандански, парк-хотел Пирин
клиент: Министерство на труда и социалната политика

Събитието е част от Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР), съфинансирана от Европейския социален фонд.

Комитетът за наблюдение провежда своите заседания два пъти годишно, като основните документи, които разглежда са: критерии за избор на операции, годишни доклади за изпълнението на програмата, доклади от проведени одити по програмата, комуникационен план и отчети по неговото изпълнение, резултати, заключения и препоръки от извършени оценки по програмата и други.

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.