предходно събитие

Семинар "Засилване на управленската отговорност и укрепване на финансовото управление и контрол в централната и общинска администрация"

09.03.2010 - 19.03.2010

България
клиент: Министерство на финансите

9 - 11 март: Плевен, хотел Ростов
10 - 12 март: Благоевград, хотел Кристо
10 - 12 март: София, хотел Дедеман принцес
17 - 19 март: София, хотел Дедеман принцес


През периода 9 - 19 март бяха проведени шест специализирани тридневни обучения по управление на риска по проекта на Министерството на финансите (МФ), финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК). Обученията се проведоха паралелно в градовете Плевен, Благоевград и София. По проекта бяха обучени над 180 служители от публичната администрация.
По време на обучението бе представен процеса по управление на риска и опита от пилотното му прилагане в МФ, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и в общините Плевен и Благоевград, както и добрите практики по управление на риска в Холандия и Великобритания. Представителите на министерствата идентифицираха и оцениха рискове в специално разработен за обучението практически пример.

3
4
1

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития

1

Калиптен Ахмед
Калиптен Ахмед
12. 04. 2010

Много Ви благодаря от името на цялата дирекция за доброто сътрудничество и добре свършената работа.
Надявам се пак да работим заедно. Пожелавам Ви успехи за напред!
На целия Ви екип пожелавам прекрасна пролет!

Commenting is not available in this weblog entry.