предходно събитие

Среща на Международния съюз по чиста и приложна химия

15.04.2010 - 18.04.2010

София, БАН
клиент: Международен съюз по чиста и приложна химия

Международният съюз по чиста и приложна химия е международна неправителствена организация, подпомагаща прогреса в областта на химията. Състои се от национални организации-участници. Занимава се с разработки и разпространение на стандарти в областта на наименованията на химическите съединения чрез международна комисия по номенклатура и обозначения. Член е на Международния съвет на науките (International Council for Science, ICSU).
Срещата протече при закрити врати.

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития

1

Terry Renner
Terry Renner
30. 04. 2010

Dear Mrs. Bonova, I would like to thank you for all of the planning and support that you undertook on behalf of the IUPAC Meeting in Sofia. This gathering was a great success! I personally enjoyed our one-to-one interactions during the planning and execution of the meeting schedule and hope that we have the opportunity to work together again!

Commenting is not available in this weblog entry.