предходно събитие

Научен симпозиум - Остра и хронична сърдечна недостатъчност – новите предизвикателства в лечението

06.06.2015 - 07.06.2015

София, Парк-хотел Москва
клиент: Дружество на кардиолозите в България

Симпозиумът се организира от Работната група по сърдечна недостатъчност към Дружеството на кардиолозите в България. Основните теми на симпозиума включват: съвременна стратификация на сърдечната недостатъчност; остра сърдечна недостатъчност – методи за диагностика и лечение; нови молекули в лечението на хроничната сърдечна недостатъчност; текущи проучвания при болните със сърдечна недостатъчност и мястото на България в тях.
На симпозиума лекции и научни съобщения ще изнесат едни от най-изтъкнатите български специалисти в тази област.
Сърдечната недостатъчност, нейната диагностика и лечение е изключително актуален проблем на нашето съвремие. Процентът на болните със сърдечна недостатъчност в развитите страни епидемично нараства в резултат на застаряването на населението, по-голямото разпространие на болести като артериалната хипертония и дегенеративните сърдечни пороци и парадоксално - вследствие напредъкът на медицината и намаляването на смъртността от други заболявания, като например острия инфаркт на миокарда.
През последните няколко години се обръща все повече внимание и на острата сърдечна недостатъчност, на която тази година ще бъде посветен втори световен конгрес.

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.