предходно събитие

Пресконференция на Асоциация Детско сърце

25.11.2013 - 25.11.2013

София
клиент: Асоциация Детско сърце

Пресконференцията е част от проекта: Подобряване на практиките и обгрижване на тийнейджъри и млади хора със сърдечни заболявания чрез повишаване на експертния капацитет на партниращите си организации от България и Испания, с договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.07.-0144-C0001 по схема BG051PO001-7.0.07 Без граници - Компонент 1 - Фаза 2 на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития

 


Благодаря Ви за коментара!
Ще бъде публикуван след одобрение от администратор.