предходно събитие

Работна среща с бенефициенти относно актуализираните „Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР”

29.03.2012 - 30.03.2012

София, хотел Дедеман Принцес
клиент: Министерство на регионалното развитие и благоустройство

На срещата присъстваха представители на бенефициентите – общини, изпълняващи договори по програмата, както и служители на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие”.
Темите в програмата бяха разгледани и обсъдени под формата на дискусия с цел максимална яснота по актуализираните указания за изпълнение на проектите по ОПРР, както и причините за тяхното изменение.

Работната среща включваше следните панели:
Панел 1 - дискусия „Оперативно изпълнение на проекти по ОП “Регионално развитие” актуализирани процедури:
- Предварителен и последващ контрол на процедури за обществени поръчки
- Често допускани грешки от бенефициентите
- Въпроси и отговори

Панел 2 - дискусия „Оперативно изпълнение на проекти по ОП “Регионално развитие” актуализирани процедури:
- Управление на проекти
- Мониторинг и проверки на място
- Отчетност

Панел 3:
- Видове плащания: авансови, междинни и окончателни плащания;
- “Одитна пътека” на всички първични счетоводни документи, придружаващи искането за плащане от бенефициент;
- Често допускани грешки при финансовото отчитане.

Панел 4:
- Промени, анексиране на договори за безвъзмездна финансова помощ
- Последици при констатирани нередности

Панел 5 - Представяне на новите схеми за градска среда:
- Зелена и достъпна градска среда
- Дискусия

3
4
5
6
1

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.