предходно събитие

Семинар "Европа на езиковото многообразие"

25.09.2012 - 25.09.2012

Софийски университет "Климент Охридски"
клиент: СУ "Климент Охридски"

Семинарът е част от програма “Жан Моне” на Европейската комисия.
Програмата стимулира обучението, изследването и отразяването на европейската интеграция в университети в и извън Европейския съюз.
Програма “Жан Моне” отпуска грантове за покриване на разходите за академични дейности, свързани с европейската интеграция, в университети в и извън Европейския съюз.
От 2007 г. Програма “Жан Моне” е интегрирана в рамките на по-широкообхватната Програма “Обучение през целия живот”, която включва също програмите “Еразъм” и “Леонардо”.

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития

 


Благодаря Ви за коментара!
Ще бъде публикуван след одобрение от администратор.