предходно събитие

Семинар на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"

23.01.2013 - 25.01.2013

Стримон Спа Клуб, Кюстендил
клиент: ИА ОСЕС

Събитието е част от проект  № 0098-ОО-1.3 BG161PO002-1.3.01-0008 „Укрепване капацитета на Одитния орган за ефективно изпълнение на одитните ангажименти по Структурните и фондове и Кохезионния фонд”, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” (ИА ОСЕС) е орган за осъществяване на специфични одитни дейности по фондове и програми на ЕС в съответствие с международните споразумения за предоставяне на средства от ЕС и съответните регламенти на ЕС, отнасящи се до управлението и контрола на предоставените средства по Структурните фондове, Кохезионния фонд и предприсъединителните фондове на Европейския съюз.

3
4
5
6
7
8
9
10
1

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.