предходно събитие

Семинар на тема: "Разработване на механизми, инструменти и практики в отговор на кризи и извънредни ситуации, използвайки моделирането и симулациите"

26.06.2012 - 27.06.2012

София, хотел Родина
клиент: Министерство на отбраната

„Целта на нашите усилия в областта на регионалната политика е да осигурим дълготраен мир в Югоизточна Европа и да поддържаме европейски стандарти на сътрудничество със страните от региона“, каза заместник-министър Августина Цветкова в своето приветствие към участниците във форума и допълни, че сигурността на всяка държава от региона зависи от общата и регионална сигурност.
„Съвременната среда за сигурност съдържа широк и развиващ се набор от предизвикателства към сигурността на всяка нация. Самостоятелните действия на една страна не могат да отговорят на заплахите пред сигурността“, отбеляза заместник-министър Цветкова допълни, че ефективният и цялостен подход за противодействие на кризи изисква сътрудничество и принос на всички основни участници, неправителствените организации и местните органи.
„Поуките, извлечени от операциите на НАТО в Афганистан и Западните Балкани, разкриха необходимостта от обширен политически, граждански и военен подход за управление на кризи“, посочи заместник-министър Цветкова и подчерта, че адекватните подготовки и учения на цивилните и военни експерти допринасят за по-доброто разбиране, взаимно доверие и уважение в рамките на НАТО, партньорите и други международни структури.
Международният семинар се организира от дирекция „Операции и подготовка“ на Министерството на отбраната.

3
4
5
6
1

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.