предходно събитие

Семинар на МТСП : "Добри практики при изпълнение на проекти и представяне на нови схеми по ОПРЧР"

08.06.2012 - 09.06.2012

Хотел Хисар, Хисаря
клиент: Министерство на труда и социалната политика

650 000 граждани са получили подкрепа по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) до сега. Направените плащания към бенефициенти са почти 500 милиона лева. Чрез средствата за обучение, квалификация, преквалификация и субсидирана заетост, МТСП подпомага пазара на труда и инвестира в обучението на заетите и безработни лица.

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.