предходно събитие

Семинар "Подготовка на документация за избор на изпълнител за строителен надзор и строителство при изпълнение на проекти, финансирани по оперативна програма Околна среда 2007-2013"

23.04.2012 - 25.04.2012

Пловдив
клиент: Министерство на околната среда и водите

Оперативна програма Околна среда 2007-2013 (ОПОС) е една от седемте оперативни програми в България, която определя стратегическите цели на страната ни в сектор Околна среда, които се финансират от европейските фондове в настоящия програмен период (2007-2013 г.).
С бюджет от 3.5 млрд. лв. ОПОС очертава видовете дейности, за които се предоставя това финансиране. Те отразяват както националната политика за опазване на околната среда, така и политиките и законодателството на Европейския съюз.
Чрез подобряване и развитие на базисната инфраструктура в трите сектора оперативната програма допринася за осъществяването на стратегическата визия на България съгласно Националната стратегическа референтна рамка, а именно: към 2015 г. България да стане динамична, конкурентоспособна държава-членка на ЕС с високо качество на живот, доходи и социална чувствителност.

3
4
1

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития

 


Благодаря Ви за коментара!
Ще бъде публикуван след одобрение от администратор.