предходно събитие

Семинар с участие на членове на комитет за наблюдение на оперативна програма "Околна среда 2007-2013"

03.08.2012 - 03.08.2012

София Принцес Хотел
клиент: МОСВ

Управляващият орган на оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ проведе семинар, чиято цел бе да запознае представители на институциите – членове на Комитета за наблюдение на програмата, потенциални бенефициенти, с извършен анализ, целящ проучване на възможностите за финансиране на нови мерки в сектор „околна среда” със средства от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

На семинара г-жа Ивелина Василева, заместник-министър и председател на Комитета за наблюдение на ОПОС, представи постигнатия напредък по оперативната програма.
Г-жа Малина Крумова, ръководител на Управляващия орган на ОПОС запозна участниците с прогнозите за договаряне и усвояване, както и риска от автоматично освобождаване на средства, вследствие на прилагане на правилото n+2 и n+3 за 2013 г.

Гостите от Европейската комисия г-н Джордж Кремлис и г-н Джордж Спироу приветстваха предприетите от страна на УО мерки. Активно участие взеха и идентифицираните в анализа потенциални бенефициенти – Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, Столичен автотранспорт, Метрополитен и Изпълнителна агенция по околна среда. Гостите от неправителствения сектор отправиха интересни предложения, които ще бъдат предмет на допълнително обсъждане и анализ.

3
4
5
6
7
8
1

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.