предходно събитие

Семинар на тема "Най-често допускани грешки при изпълнението на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, от практиката на ИА „Одит на средствата от ЕС”

14.12.2011 - 14.12.2011

София, хотел Дедеман Принцес
клиент: Министерство на труда и социалната политика

Участват служители от Управляващия орган и Междинните звена по ОПРЧР.
На семинара бяха обсъдени основните нарушения в областта на обществените поръчки и подход на Одитния орган при анализа на финансовите последици от установяването им, както и :
- нарушения при подготовката на документация за участие и техния финансов ефект;
- нарушения при провеждане на процедурата и техния финансов ефект;
- нарушения при приключване на процедурата и техния финансов ефект;
- нарушения при изпълнение на договорите за обществени поръчки и техния финансов ефект.

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.