предходно събитие

Семинар на тема: „Обсъждане на проекти на указания на Европейската комисия, представени на Техническата среща на Одитните органи на 4 юни 2013 г. в Брюксел”

11.07.2013 - 13.07.2013

Хотел Белчин Гардън
клиент: ИА ОСЕС

Програмата на семинара обхвана следните теми:

- представяне на Проект на указания на Комисията за определяне на финансови корекции към направени разходи, съфинансирани от Европейския съюз за несъответствие с правилата, свързани с инструментите за финансов инженеринг;
- представяне на Актуализиран проект на указания на Комисията за определяне на финансови корекции към направени разходи, финансирани от Европейския съюз за несъответствие с правилата, свързани с обществените поръчки;
- представяне на Проект на насоки за оценка на риска от измами и ефективните и съразмерни мерки за борба с измамите за периода 2014 – 2020 (член 114.4 с) от Законодателните предложения за Кохезионна политика 2014 – 2020);
- третиране на грешки, открити в Годишните контролни доклади – преглед на текущите практики;
- представяне на подхода на ЕК за определяне на кумулативен остатъчен риск.

3
4
1

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.