предходно събитие

Семинар на тема: Лeкарската (медицинската) грешка

27.06.2014 - 28.06.2014

София, хотел Хилтън
клиент: Висш адвокатски съвет и Софийски адвокатски съвет

Развитието на научните технологии, грижата за сигурността, медийната публичност на определени дела в областта на здравеопазването доведоха до една все по-нарастваща взискателност към защитата и обезщетяването на гражданите. Отговорността на практикуващите медици изведнъж се оказа все по-чувствителна и мнителна към поставянето й в зависимост от научните пропуски в медицината, от задълженията за информираност, както и от специфичните задължителни изисквания за сигурност в областта на медицинските продукти. Медицинската отговорност, разглеждана едновременно в нейните аспекти на гражданското право, на наказателното право, на административното право и на дисциплинарните производства също така демонстрира и значителна законодателна еволюция и развитие на юриспруденцията в последното десетилетие, което е и основанието да бъдат посветени тези два дни на изучаване на т.нар. феномен на Лекарска (медицинска) грешка.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.