предходно събитие

Семинар по проекта TUBIDU: Овластяване на гражданското общество и публично здравната система в борбата с епидемията от туберкулоза сред уязвими групи

24.04.2013 - 25.04.2013

София
клиент: Сдружение Доза обич

Основният предмет на дейност на проекта TUBIDU е да допринесе за превенцията на туберкулозните епидемии в партниращите страни.

Стратегическите цели включват предоставяне на права на публичната здравна система и на гражданското общество, също така и повишаване на съдружието с различни пряко свързани сдружения и неправителствени организации в борбата с туберкулозата. Това включва публичната здравна система и капацитета на гражданското общество да се справя с туберкулозата, HIV-вируса и други проблеми, свързани с наркоманиите.

Дейностите са подбрани за развитие на здравната система и обществените организации. Също така се обръща внимание на обезпечаването на резултатите. Те включват:
- организирането на международни и национални срещи в които се включват експерти и пряко свързани сдружения и организации;
- обмен на опит и информация;
- усъвършенстване на тренировъчните материали и организиране на тренинги за специалисти по здравни и социални въпроси;
- усъвършенстване на информационните материали относно туберкулозата за уязвими групи;
- проучване сред пристрастени към наркотици и професионалисти с цел да се определят нуждите и празнотите в обслужването както от гледна точна на пациентите, така и на лекуващите;
- усъвършенстване на насоките за разкриване на туберкулозни случаи и контрол на заразата в обществена среда;
- разработка на препоръки към националните сдружения, неправителствени организации и държавни структури с отношение към предоставянето на услуги в борба с туберкулозата.

Целеви групи:
1. Здравни специалисти в държавни организации и институции, местни общини и проучвателни институции
2. Членовете на обществени организации за здравни и социални грижи и работници със сходен обхват на дейностите
3. Служители на служби за здравни и социални грижи
4. Уязвими групи

3
4
5
6
1

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.