предходно събитие

Семинар "Семантични технологии в хуманитаристиката" по проект № D002-111/15.12.2008 "Умна книга"

07.06.2012 - 08.06.2012

Созопол, хотел Корал
клиент: Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН

Семинарът има за цел да представи и дискутира съвременни проблеми на семантичните технологии и спецификата на техните приложения в хуманитаристиката, отчитайки необходимостта от многодисциплинен подход и различните фактори, затрудняващи формализацията на знанията в тези области. Семинарът се организира от проект № Д-002-189 “СИНУС: Семантични технологии за Интернет-услуги и технологично поддържано обучение” с подкрепата на проекти № DO-02-292 “ЕВТИМА: Ефективно търсене на концептуални шаблони с приложения в медицинската информатика” и № D002-111/15.12.2008 “Умна книга” финансирани от НФНИ. Той представлява работен форум на изследователи, активно изследващи и създаващи софтуерни средства за интелигентен достъп и ефективна обработка на информационни обекти за нуждите на разнообразни софтуерни приложения в различни хуманитарни области.
Тематиката на семинара включва следните области (без да е ограничена с тях):
Семантични Интернет услуги
Онтологични модели
Семантични методи при организация и достъп до цифрово съдържание (цифрови библиотеки, технологично поддържано обучение)
Техники за обработка на естествен език при семантично търсене на информация
Семантично анотиране на информационни обекти

3
4
1

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.