предходно събитие

Симпозиум "Новости в Европейските препоръки за лечение на сърдечна недостатъчност"

19.02.2011 - 19.02.2011

София, хотел Дедеман Принцес
клиент: Дружество на кардиолозите в България

Симпозиумът бе организиран от ДКБ и Работна група по кардиомиопатии и сърдечна недостатъчност към ДКБ и БАСПЕ.

Ориентиран е към кардиолози, специализанти по кардиология и ОПЛ.
В симпозиума участваха водещи български специалисти от най-големите кардиологични болници в страната, които представиха теорията и практиката в областта на сърдечната недостатъчност. Целта на форума бе да се осъвремени подходът в диагностиката и терапията на сърдечната недостатъчност.
Програмата на симпозиума включваше широк спектър от лекции и оригинални съобщения за най-новите постижения на медицината в тази област.
Един от основните акценти в програмата бяха осъвременените европейски препоръки за лечение на сърдечна недостатъчност и по‐специално възможностите на съвременната ресинхронизираща терапия, новите диуретици и др.
Едновременно със симпозиума в зала «Рубин» на хотела се състоя изложба на водещи фармацевтични и инструментални фирми.

3
4
5
6
1

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития

1

Д-р Иван Младенов
Д-р Иван Младенов
27. 02. 2011

Доволен съм от симпозиума. Програмата не беше претрупана. Организацията беше добра. “Сверих си часовника”според европейските изискавания.

Commenting is not available in this weblog entry.