предходно събитие

Среща на заместник-началниците на отбраната на страните-членки на SEDM

26.06.2012 - 28.06.2012

София, Резиденция Бояна
клиент: Министерство на отбраната

Целта на Годишната среща на заместник-началниците на отбраната/Генерални щабове е да обменят мнения по въпроси, свързани с дейността на Многонационалните мирни сили от Югоизточна Европа (ЮИЕ), както и от необходимостта от нова визия за развитие на способностите на Бригада Югоизточна Европа.

3
4
5
6
7
8
9
10
1

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития

 


Благодаря Ви за коментара!
Ще бъде публикуван след одобрение от администратор.