предходно събитие

XIV Симпозиум по ЯМР спектроскопия и Среща на потребителите на ЯМР спектрална апаратура от фирма „Bruker Biospin” в страните от Централна и Източна Европа (CEUM 2012)

16.09.2012 - 19.09.2012

Варна, к.к. Златни Пясъци
клиент: Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия

В симпозиума участваха повече от 100 участници от 18 страни (България, Румъния, Сърбия, Молдова, Словения, Словакия, Естония, Чехия, Унгария, Полша, Германия, Франция, Белгия, Русия, Холандия, Англия, Бразилия, САЩ).
Лекторите бяха както водещи учени в разработване на методите и приложението на ЯМР спектроскопия, така и млади учени от страната и региона. Присъстваха вицепрезидентът по международни продажби на фирма Брукер Биоспин д-р Герд Волф, както и представителят за наука в Регионалното бюро на ЮНЕСКО във Венеция Марио Скалет.
Симпозиумът се проведе в пет отделни сесии, като научните сесии започваха с встъпителна лекция за студентите неспециалисти в съответната област:
- Среща на потребителите на ЯМР спектрална апаратура от страните в Централна и Източна Европа на фирма „Брукер Биоспин“, производителят с най-голям относителен дял в света на този вид апаратура
- Секция „Дифузионно подредена ЯМР спектроскопия“
- Секция „ЯМР спектроскопия в науките за живота“ – среща на участниците в проекта по 7ма рамкова програма от региона и обсъждане на актуални научни резултати
- Секция „ЯМР спектроскопия в твърда фаза и приложения на фазова граница твърда-течна фаза посредством бързо въртене около магическия ъгъл“
- Секция „Перспективи за приложение на ЯМР спектроскопията във фитохимията“ – сесия съвместно със стартиралата през 2011 г. Югоизточно европейската мрежа по фитохимия и химия на природните продукти, подкрепена от Международната програма на ЮНЕСКО за развитие на фундаменталните науки както и пряката подкрепа на Регионалното бюро на ЮНЕСКО във Венеция

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития

1

Ivan Vuckovic
Ivan Vuckovic
27. 09. 2012

Thank you for your hospitality and congratulations on wonderfully organized NMR symposium.

2

Yordan Georgiev
Yordan Georgiev
27. 09. 2012

Congratulations! The NMR symposium was organized perfectly. The trip to Aladzha monastery and the official dinner programme were very magnetic :)

3

Elena Gorincioi
Elena Gorincioi
27. 09. 2012

Thank you very much indeed for excellent organization.

4

Jose Daniel Figueroa-Villar
Jose Daniel Figueroa-Villar
30. 09. 2012

The event was good, well organized and interesting, with nice lectures and social activities. I was very happy and will try to participate of the next CEUM.

5

Marc-André Delsuc
Marc-André Delsuc
02. 10. 2012

Thank you for every thing,

This meeting was perfect.

Commenting is not available in this weblog entry.