предходно събитие

Конферентна част на учение SEESIM 12

14.10.2012 - 19.10.2012

София
клиент: Министерство на отбраната

Компютърно подпомаганите учения „SEESIM“ (South Eastern Europe Simulation) са част от инициативата на министрите на отбраната на страните от Югоизточна Европа (SEDM Initiative). Те са с двугодишен цикъл на подготовка и се организират от страната-домакин и САЩ. В ученията участват представители на страните-членки на инициативата SEDM, Швеция и Евроатлантическия координационен център в отговор на бедствия (EADRCC), както и на страните-наблюдателки Грузия и Молдова.
Досега са проведени пет учения от този тип като България е била домакин през 2008 г. и отново ще бъде домакин през октомври тази година.
В ученията „SEESIM” ще участват и представители на структури от НАТО - Съюзното командване по трансформацията, Съвместният център за военни игри (JWC - Ставангер, Норвегия), Съвместният център за подготовка на силите (JFTC - Бидгошч, Полша) и Центърът на НАТО за моделиране и симулации (COE M&S - Рим, Италия).
За първи път по време на учението ще бъдат експериментирани софтуерни продукти на НАТО от Агенцията за консултации, командване и контрол (NC3A) в учения по управление на кризи, както и ще бъдат тествани компютърни инструменти и модели за планиране и провеждане на учения от подобен характер. Ще се експериментират възможностите за подготовка чрез симулационни системи, както и за внедряване на нови информационни технологии за повишаване на ефективността при подготовката на граждански и военни структури от региона по ликвидирането на последствията от кризи и помощ при бедствия.
По време на учението ще се експериментира и инициативата на България за изграждане на мрежа за подготовка и учения в региона.

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.