предходно събитие

Заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

13.06.2010 - 16.06.2010

Поморие, Гранд хотел Поморие
клиент: Министерство на околната среда и водите

На заседанието присъстваха представители от следните институции:

- Европейската комисия;
- Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”, Министерство на околната среда и водите;
- Дирекция “Фондове на Европейския съюз за околна среда”, Министерство на околната среда и водите;
- Дирекция “Оперативна програма Техническа помощ”, Министерски Съвет;
- Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури;
- Министерство на Регионалното развитие и благоустройство;
- Министерство на финансите, дирекция “Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози”;
- Дирекция “Управление на водите”, Министерство на околната среда и водите;
- Дирекция “Управление на отпадъците”, Министерство на околната среда и водите;
- Дирекция “Мониторинг на околната среда”, Изпълнителна агенция по околна среда;
- Дирекция “Икономическа и социална политика”, Министерски съвет;
- Дирекция “Стратегическо планиране и управление”, Министерски съвет и др.

По време на заседанието Комитета за наблюдение одобри три стратегически документа. Отбелязани бяха успешното прилагане и подкрепата на партньорите, включително и ЕК, за новия подход в сектор “Води”. Представен беше и напредъкът по приоритетна ос 3 - Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България. Разработена беше концепция за управление на приоритетна ос 3, която ще бъде представена за одобрение на настоящото заседание.
По време на дискусиите бе подчертана важността на укрепването на капацитета на УО и МЗ на ОПОС и бяха препоръчани стратегически действия в това отношения, включително и структурни промени.

3
4
1

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.