предходно събитие

Зимно училище за специализанти по кардиология

15.03.2012 - 18.03.2012

к.к. Боровец, хотел Самоков
клиент: Дружество на кардиолозите в България

За втори път се проведе зимно училище за специализанти по кардиология.
Училището се организира под патронажа на Министъра на здравеопазването, със съдействието и финансовата подкрепа на Софарма АД.
Научната програма е изготвена на базата на Европейския курикулум за специализанти по кардиология /www.esccardio.org/.

Ангажирани бяха водещи български кардиолози, които изнесоха новаторски презентации по интригуващи теми, които предизвикаха активни и ползотворни академични дискусии. Гост - лектор бе проф. Еva Swahn – зам.-председател на Европейското кардиологично дружество.

Представянето на клинични случаи бе под формата на състезание между отбори от: МБАЛ – НКБ, Токуда Болница, СБАЛССЗ Св. Екатерина,  Александровска болница, МБАЛ Царица Йоана – ИСУЛ, НМТБ „Цар Борис 3”, специализанти от Пловдив, Стара Загора, Варна, Плевен.

Интересно за специализантите бе hands-on обучението с ехокардиографски апарати, симулатор за кардио-пулмонална ресусцитация, дефибрилация, както и последвалата дискусия на ЕКГ случаи. Обучители бяха: проф. Цв. Кътова, доц. Е. Кинова, доц. В. Минчева, д-р Д. Марков, д-р М. Предовски, д-р С. Куртеви д-р Св. Йовев.

Стремежът на ДКБ е Зимното училище за специализанти да предостави възможност за съчетаване на научна работа със спортна дейност в един от най-хубавите български зимни курорти.
Ръководството на ДКБ насърчава принципа на обучение чрез наука и по време на Зимното училище се организира постерна сесия, като участниците с най-добри постери бяха освободени от такса участие.

3
4
5
6
1

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.