COMPANY FOR INTERNATIONAL MEETINGS Ltd.

previous event

Educational seminar on EU project " Developing a system for evaluation of the secondary education's quality"

17.04.2010 - 31.08.2010

Bulgaria
client: Center for Control and Assessment of the Quality in Education, Ministry of education

The centre for Control and Assessment of the Quality in Education, Ministry of education organizes several educational seminars from 1 May to 1 October in Sofia, Plovdiv and Varna. The seminars are on the EU project “Developing a system for evaluation of the secondary education’s quality”.

3
4
5
6
7
8
9
10
1

 

comments

next event

1

Здравка Добруджанска
Здравка Добруджанска
29.04.2010

Участвах в обучителен тренинг по програмата за оценители на тестови задачи със свободен отговор по География и икономика и искам да изразя изключителната си удовлетвореност от обучението. Оказа се, че то вече ми е трябвало, използвах наученото в работата си като преподавател по География- ЗИП в ХІІ клас още на следващия ден след семинара...Изказвам мнение на по- голямата част от целевата група в гр. Шумен- ние учителите имаме остра нужда от подобни обучения...

2

Здравка Добруджанска
Здравка Добруджанска
29.04.2010

Участвах в семинар за оценител на ДЗИ по География и икономика на задачи със свободен отговор, но съм учител и по история и по психология...Бих искала да участвам в семинар и по гражданско образование и/или и по тези учебни предмети. Обучението беше от голяма полза за мен като учител и за моите ученици като преподавател.

Commenting is not available in this weblog entry.